Információk személyes adatok kezeléséről

 

 

ADATKEZELŐ NEVE:

GE Logisztika Kft

KÉPVISELŐJE:

Gerencsér Emil, Fliszár Balázs

HONLAPJA:

www.homedt.hu

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

 

Házhozszállítási szolgáltatás teljesítése

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az érintett hozzájárulása.

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:

(akik megtekinthetik)

ügyvezető igazgatók, fuvarszervezők, ügyfélszolgálati munkatársak, pénzügyi munkatársak, raktári munkatársak, szállító munkatársak, szerződött szállítást végző alvállalkozók

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:  

Szolgáltatás lezárásáig, valamint a törvényben rögzített számviteli szabályok szerint korlátolt hozzáféréssel

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:

Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani

Az adatszolgáltatás előfeltétele szerződéskötésnek, mivel azok hiányában a szerződés nem teljesíthető.